சென்னை மக்கள் தொடர்பு நிறுவனம்

சென்னை, ஜூலை 2020: சென்னை மக்கள் தொடர்பு நிறுவனம் கடந்த 2016ம் ஆண்டு அனுபவமிக்க மக்கள் தொடர்பு நிபுணர் திரு. தாமோதரன் (PR Expert) அவர்களால் நிறுவப்பட்டது. திரு தாமோதரன், (Marketing & Communication Expert in Chennai) சந்தைப்படுத்துதல் மற்றும்…

Continue Readingசென்னை மக்கள் தொடர்பு நிறுவனம்